Sola Scriptura

Sola Scriptura handlar om att Bibeln är den enda yttersta auktoriteten för tro och praxis. Det handlar om att vi sätter vår tillit till att Gud har vakat över tillkomsten och sammansättningen av sitt Ord och de 66 böcker som finns däri.

Det finns andra källor till kunskap, exempelvis förnuftet, erfarenheten och traditionen. Alla dessa tre har viktiga element att komma med. Vi har fått ett förnuft av Gud som ska användas. Gud är allt förnufts ursprung. Vi kanske har erfarenheter av Gud och dessa kan vara mycket värdefulla. Vi har traditioner som kyrkan burit och förvaltat och som kan bära insikt i livet, människans natur och vem Gud är. Men alla dessa tre håller vi som underordnade Guds Ord – Bibeln. Om du tror att Gud har sagt något till dig som inte finner stöd i Bibeln ska du vara mycket kritisk till det. Faktum är att du inte alls ska bygga ditt kristna liv på sådana “tilltal”.

Att Bibeln är Guds Ord, ofelbar i allt den lär, innebär inte att allt som står däri är att direkt applicera i sitt liv. Det finns olika sorters texter i Bibeln, olika genrer med olika syften. Detta är viktigt att förstå för den ovane bibelläsaren. Men det betyder att Bibeln i sin helhet visar oss allt vi behöver veta om det som den har till syfte att visa oss.

Vad är det då Bibeln vill visa oss?

1. Vem Gud är
2. Vilka vi är               (a) skapta till att vara med Gud, (b) utan Gud

3. Vägen till gemenskap med Gud

Bibeln har alltså inte som syfte att berätta om väteatomens uppbyggnad eller att det egentligen är jorden som snurrar kring solen och inte tvärtom. Bibelns konkreta syfte är att visa oss Gud, visa oss oss själva och ge oss en gemenskap med Gud. All annan vetenskapligt verifierad kunskap är Gud inte emot. All sanning är Guds sanning.

Bibelns kärna och stjärna är JESUS KRISTUS, vilket för oss till den andra “solen” – Sola Christo – som vi tar nästa inlägg.

Författare

Kommentera