SEX II

Någon sa lite skämtsamt att eftersom sex är så smutsigt så ska man avhålla sig och spara det till sin äkta hälft. Det blir naturligtvis tokigt och faller på sin egen orimlighet. Anledningen till att Bibeln förespråkar avhållsamhet fram tills äktenskapet är det motsatta. Sex är så vackert att det inte ska slösas bort på tillfälliga förbindelser.

Det hela började med våra två urföräldrar. De skapades som ett äkta par – nakna. Nakna levde det inför varandra och kände INGEN SKAM. Här är ett av tecknen på den goda och vackra sexualiteten. Den för inte med sig någon skam. Inte heller för den med sig en större distans mellan parterna, utan en större enhet. Sex har en starkt sammanbindande funktion. Det gäller såväl biologiskt som psykologiskt och andligt. Därför är det en mycket god gåva att tillsammans bruka för större glädje och enhet i äktenskapet. Ju mer vi förstår av detta, desto klarare blir det för oss att motivationen för sex inte är tänkt att vara det egna självförverkligandet eller den egna njutningen. Det som istället ska vara drivkraften är en fördjupning av förbundsrelationen, en större enhet och överlåtelse till varandra i äktenskapet. Om båda parterna inser detta avgörande faktum, som går rakt på tvärs mot samhällets rådande individualism, då finns förutsättningarna för ett tryggt, kreativt och ömt sexliv – till Guds ära och er glädje. För att omformulera det kort och gott: den som siktar på den egna njutningen kommer med tiden att förlora denna. Men den som siktar på att betjäna den andre för relationens fördjupnings skull kommer även själv att få en djupare tillfredsställelse.

Den som inser att Bibeln har rätt beträffande sexet och att det är en sådan djup sammanförande akt, kommer också att inse det skadliga med att ge sin egen kropp till någon annan som inte förpliktigat sig själv med att ens vara där vid ens sida när man vaknar dagen efter. Att ge sig själv i en handling som är tänkt att steg för steg smälta två individer samman till ett blir naturligtvis olyckligt om man inte också lovat att ge sig själv till varandra på alla andra plan – ekonomiskt, socialt, juridiskt, andligt. Sex frikopplat från den djupa kärlek som finner sin grogrund i löftena om livslång förening kommer inte att fylla sitt gudomliga syfte.

Författare

Kommentera