mars 25, 2018

Välsignad är han som kommer, men vem?

Preacher:
Series:
Passage: Markusevangeliet 11:1-11
Service Type:

Palmsöndagen. Luften är förtätad av påsk. Förväntningarna är många på han som kommer. Davids son. Jesus. Men om mindre än en vecka har det vänts i hat. Vem är han, denne konung?

Kommentera