Impact

mars 4, 2016
Hur är vi i kyrkan kallade till att ha impact på vårt samhälle?