Jag är livets bröd
oktober 21, 2012

Jag är livets bröd

Preacher:
Series:
Passage: Johannes 6
Service Type:

Här introduceras det första av Jesu sju ”jag är” påståenden. Han är livets bröd som mättar det djupaste begäret inom varje människa. Som C.S Lewis så skarpsinnigt uttryckte det:

"Om jag finner inom mig själv ett begär som inget i denna värld kan tillfredsställa, är den bästa förklaringen att jag torde vara skapad för en annan värld.”