juni 2, 2013

INL #4 – En ledare lik Kristus

Preacher:
Series:
Passage: Efesierbrevet 5:21-33
Service Type:

Kristus är huvudet för kyrkan. Hans förlängda arm för familjen är mannen. Mannen är kallad att vara "lillhuvudet" i sitt äktenskap, där Kristus är överhuvudet. Detta innebär en position av auktoritet, av ledarskap. Här undersöker pastor Gustaf hur detta kristna ledarskap är tänkt att fungera för äktenskapets (och kvinnans!) väl och Guds ära.

Kommentera