Reformationens fem “solar”

Västkustkyrkan tillhör ju den protestantiska traditionen. Vi är en frukt av reformatorernas arbete. Inom den protestantiska kyrkan är vi del av den baptistiska familjen, dvs. vi döper genom troende dop den som tror och bekänner Kristus som Herre. Inom den baptistiska familjen är vi pentekostala, dvs. vi tror på och praktiserar den Helige Andes gåvor.

 

Idag när det mer än någonsin råder förvirring på teologins område kan det vara på sin plats att påminna sig om reformationens fem ”solar”. Dessa utgör kärnan i all protestantisk tro. Vi erkänner naturligtvis att det finns många goda kristna katoliker, men vi omfamnar inte den katolska läran i sin helhet, utan stöder oss mot reformationens återupptäckter av trons grunder. De följer här:

  1. Sola Scriptura = Endast genom Skriften
  2. Solo Christo = Endast genom Kristus
  3. Sola Gratia = Endast av nåd
  4. Sola Fide = Endast genom tro
  5. Soli Deo Gloria = Endast Gud till ära

 

Dessa fem ”solar” är vägledande för hur vi protestanter ser på tron. Jag tänkte ta upp dem en och en här på bloggen framöver.

 

I Kristus, för Västkusten, Sverige och världen/

 

Gustaf

Författare

Kommentera