Räddaren

Det är tur för oss att Gud är en kärleksfull Gud som inte ger upp hoppet om eländiga syndare. Gud valde att dela våra villkor genom att bli människa som vi. Gud lät sig födas till jorden som ett litet barn i Jesus från Nasaret. Han levde det syndfria liv som ingen annan av oss klarar, för att sedan dö den död som alla av oss förtjänar.

Jesus var unik på flera sätt. Framförallt var det just detta att han, i sin person, var en unik förening av Skaparen och det skapade. Därför kunde han bli just den räddare som människan behövde. I egenskap av Gud kunde han leva fri från mänsklighetens förbannelse. För att använda en välkänd metafor. Han kunde vara vår Frodo. Till synes svag kunde han bära ondskans ring ända till domedagsberget för att förstöra den där.

I egenskap av människa kunde han ta det välförtjänta straffet på sig när han gav sitt liv på korset. Det står nämligen i Bibeln att ”syndens lön är döden, men Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus vår Herre” (Romarbrevet 6:23). När Jesus dör på korset tar han dina brister, tillkortakommanden och sår på sig. När han sedan uppstår på tredje dagen öppnas din väg till förlåtelse, upprättelse och läkedom.

I Jesus kan du få ta emot världshistoriens bästa byte: dina synder mot hans helighet. Detta tar du emot genom att tro det och sedan bekräfta din tro genom att bekänna den. Då blir du det bibeln kallar frälst eller född på nytt. Den tydliga bekännelsen som Bibeln talar om är att låta döpa sig. När detta sker blir din förening med Jesus Kristus synliggjord. Sedan har du evigt liv. Detta eviga liv är inte något som börjar när du tar ditt sista andetag. Det eviga livet är Guds livskvalitet – och det börjar just när du blivit född på nytt.