Pro life – pro choice

Abortfrågan är ständigt aktuell, i USA, i Europa, i Sverige. Nu senast har RFSU och deras gelikar kartlagt motståndet i Europa. De tycker sig ha underskattat sina motståndare och som vi vet blåser det ju lite konservativa vindar i Europa. Jag tänkte därför skriva några ord här om abort och be dig tänka över ett par frågor. När du kommer fram till vad du tror om dessa frågor vet du ju också vad du tycker om abort.

Är det en cellklump eller ett barn? Om du är av den åsikten att fostret bara är en cellklump och inte ett liv, vad blir då konsekvensen av det för din människosyn? Hur definierar du ett människoliv och när kan fostret sägas vara ett liv? I vecka 23? Anser du att det handlar om att barnet ska kunna leva utan “hjälp” från mamman så är det ju inte ett liv efter födelsen heller – litet, naket, utelämnat.

Vi kristna är ofta emot abort eftersom det är tydligt ifrån Bibeln att fostret är ett liv, ett barn som Gud älskar. Psalm 137 säger:

“13 Du har skapat mina njurar, du sammanvävde mig i moderlivet.
14 Jag tackar dig för att jag är så underbart skapad.
Ja, underbara är dina verk, min själ vet det så väl.
15 Benen i min kropp var inte osynliga för dig,
när jag formades i det fördolda, när jag bildades i jordens djup.
16 Dina ögon såg mig när jag ännu var ett outvecklat foster.
Alla mina dagar blev skrivna i din bok,
de var bestämda innan någon av dem hade kommit.”

Det står om Jesu kusin, Johannes döparen att han blev fylld av den helige Ande redan i moderlivet. Det är ju ett starkt tecken på hur Gud ser på saken. Dessutom säger döparens mor Elisabeth följande till sin syster Maria:

“”Välsignad är du bland kvinnor, och välsignad är din livsfrukt! 43 Men varför händer detta mig, att min Herres mor kommer till mig?” (Luk 1:42) Elisabeth säger detta när hon själv är ungefär i 6e månaden med Johannes och Maria precis nyligen har blivit befruktad övernaturligt genom Guds Ande. Jesus är alltså bara ett embryo och Elisabeth talar om Maria som “min Herres mor”.

Vissa förfasar sig över bilder och filmer som exempelvis MRO visar upp. I en TV debatt om abort för en tid sedan var det en abortförespråkare som kallade MRO:s material för våldspornografiskt. Sådan oseriös retorik är ju bara patetisk. Syftet är ju tydligt. Man gör allt för att hindra verkligheten från att komma ut i det offentliga rummet. För dig som vill och vågar veta vad abort är för något: klicka här

Jag är både pro-life och pro-choice. Men vem vill välja abort efter att ha förstått vad det egentligen handlar om.

För dig som har gjort abort finns det alltid förlåtelse och läkedom. Jesus visar aldrig bort någon som kommer till honom.

Författare

4 kommentarer

  • gudistromstad - november 7, 2012

   Jag är pro-choice i den bemärkelsen att jag inte främst ser lagstiftning som en lösning (även om jag är för att gränsen sänks till ex. v. 12). Lösningen är att folk får information om vad en människa är, vad ett liv är och vad en abort egentligen är, så att de väljer själva att inte göra abort. I den bemärkelsen är jag “pro-choice”.

 1. Emanuel Hai - november 7, 2012

  Okej då förstår jag hur du tänker. Men jag är ändå kluven kring ditt resonemang. Måste upplysning och lagstiftning utesluta varandra? Känns ungefär som att säga att vi ska motverka hedersmord genom att sprida information om vad det innebär, kvinnans rättigheter osv men sedan säga att det är mannens val ifall han vill utföra hedersmord eller inte. Eller hur tänker du här?

  • gudistromstad - november 8, 2012

   Det råder ju ofta ett spänningsfält mellan en pragmatisk hållningen och en idealistisk. I Sverige toppar vi abortstatistiken i Europa och jag har svårt att se att ett totalt abortförbud skulle vara genomförbart i nuläget. Samhällsklimatet och opinionen måste förändras i första hand, men det står naturligtvis inte i direkt i opposition mot en restriktivare lagstiftning. Att säga att jag är “pro-choice” också var ju ett sätt att betona att människors världsbild och syn på livet behöver förändras, och därmed också deras beslut.

Kommentera