Påsken och makten

Begäret efter styrka, autonomi och makt finns hos oss alla. Exempelvis är det vanligt att man möter de som gärna vill vara ledare och hävdar sin plattform av inflytande, fast andra runtomkring inte alls är intresserade av att lyssna och följa. När andra distanserar sig eller inte ids följa blir den maktsugne ledaren frustrerad, benägen att skära bort de uppstudsiga eller ta till brösttoner. Dessa två sidor – hävda sin position, och att andra drar sig undan ens ledarskap – är reciprokt relaterade; de lockar fram varandra i vad som blir en destruktiv nedåtgående spiral där allt handlar om jag, mig och mitt. Min vilja ske. Nu!

Ett kristet ledarskap har naturligtvis sin självklara förebild i Kristus. Hans självutgivande når sin kulmen i Getsemane. Denna oljepress (för det är vad namnet faktiskt betyder) visar hur den fina smörjelseoljan kommer fram – under press. Jesus böjer sig i bön inför Fadern. Lärjungarna gör som folk gör mest – tröttnar, checkar ut, försvagas. Jesus fortsätter kampen. Det är ett totalt självutgivande. Inte ett utraderande, ty han har fortfarande en önskan. “Fader, låt denna bägare gå förbi mig om möjligt…” Men han överlåter sig helt. “Inte som jag vill, utan som du vill”.

Vi kan aldrig göra det fullt ut som Jesus gjorde. Men när vi människa regelbundet kapitulerar inför korset och är beredda att göra avkall på egna agendor och privilegier. Först då kan vi bli riktigt starka efterföljare som kan leda vår omgivning till förvandling genom evangeliets kraft.

Jag deltog i en mycket liten och oansenlig korsvandring runt Strömstad idag. “Vad gjorde den för Guds rike?” kan man fråga sig. Jag vet inte svaret på frågan. Men för mig var den en andlig övning, en prövning av mitt eget hjärta. Hur skulle mitt eget inre reagera på allas blickar? Hur skulle det vara att be böner och sjunga psalmer inför hela Strömstad? Inte så jobbigt faktiskt. Jag kände mig förvånansvärt lugn inombords. Kanske ett tecken på att dödsprocessen har kommit en bit. Måtte det finnas rum för mycket uppståndelsekraft i mitt hjärta.

Det handlar om dig, Jesus. Inte om mig.

Författare

Kommentera