Nordisk ledarkonferens

Lagom till gudstjänsten i söndags kom jag och Maria hem från Salt & Light’s nordiska ledarkonferens i Västerås. Från oss i VKK var också Richard Benny, Daniel Coster, Mattias Olsson och Makhset Djabbarbergenov. Jag har inte hunnit sitta ner med alla dessa bröder och gå igenom vad som gett dem mest men mitt intryck från de här dagarna var att vi allihop fick en hel del med oss.

Salt & Light är ett relationellt nätverk av tjänstegåvor och ledare på olika plan i Kristi kropp. Vissa är lekmän, andra heltidsarbetande. Anställningar betyder inte så mycket; det som är viktigt är det utbyte man får av varandra genom god, djup andlig gemenskap. Man kallar sig själv “a family on a mission”, “en familj på uppdrag”. Detta med familj är annars inte självklart bland pastorer. Det finns en frestelse att nöja sig med ytliga ryggdunkningar eller hög svansföring där man mest vill imponera på andra och visa att det man själv i är framgångsrikt. För en andlig ledare är detta långt ifrån gott nog. Som kristna är vi kallade att älska varandra, betjäna varandra, lära av varandra och komplettera varandra. Detta gäller i allra högsta grad bland pastorer och äldste. Då är det nyttigt, ja rentav nödvändigt ibland tror jag, att man möter människor som står på andra platser, i andra tjänster, med andra gåvor och perspektiv, än man själv. Detta är något som ligger starkt på Salt & Lights hjärta. Därför kopplar jag en del med vännerna där, som ett komplement till Pingstsamfundet.

Våra vänner i Uddevalla, Gnistes, Blessed m.fl. är också kopplade i detta nätverket och det är gott att träffa dem lite nu och då. Du som har en ledarfunktion eller tror att du ska kliva in i en framöver, tänk över om du ska åka med på någon ledar/ nätverksdag framöver. Det bygger god gemenskap att åka iväg.

Kolla gärna in Salt&Light’s hemsida

Författare

Kommentera