Livgivaren

Det eviga livet börjar alltså här och nu om du har tagit emot Jesus som Herre och låtit döpa dig. Det som då sker är att Livgivaren flyttar in i ditt inre. Denne livgivare, som Bibeln kallar den helige Ande, är en hjälpare som är expert på att förvandla självcentrerade, ångestfyllda och utmattade syndare till modiga, kärleksfulla och glada efterföljare. Efterföljare till vem? Till Jesus, såklart. Den helige Ande vill peka på Jesus, dra oss nära Jesus och göra oss lika Jesus.

Vi kristna är inte alls bättre människor än andra generellt sett. Vissa har fördomar om oss och tror att vi tycker det. Ibland har dessa fördomar varit rätt. Ibland har vi trott oss vara bättre och låtit påskina det. Sanningen är den att den kristne fortfarande syndar, gör fel och kan vara elak. Men det finns en Livgivare inom den kristne som, om han tillåts utrymme, förändrar personen inifrån och ut. Det handlar alltså inte om ett fint och välpolerat yttre, utan sann kristen förvandling sker åt andra hållet – inifrån och ut. I Galaterbrevets femte kapitel talas det om nio goda yttringar som går under benämningen ”Andens frukt”: kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet och självbehärskning. Dessa frukter föds fram hos den som låter sig ledas av den helige Ande.

Livet med den helige Ande är också ett liv fyllt av kraft. Guds kraft är obegränsad och den som lär sig att bli en kanal för Guds kraft kan få uppleva att det övernaturliga är allt annat än onaturligt.