Ledare för ledare…

I går var jag i Göteborg. Familjen följde med och tillbringade större delen av dagen i Kärra, där vi bott i 7 år. De umgicks med grannar och besökte Levis och Lydias gamla förskola. Själv hade jag ett par möten inbokade, bland annat en lunch med Anders Olsson. Det var riktigt trevligt att utbyta tankar med honom under ett par timmar. Gilead (numera Connect Church) är en gammal kyrka som ömsat skinn och tagit sig an nuet. De har två välbesökta gudstjänster varje söndag. När Olssons anlände för 6 år sedan var de ett 60-tal på gudstjänsterna. Guds nåd? Absolut. Allt sker genom Guds nåd och hjälp. Men Gud använder ledare. Både jag och Anders är av den orsaken att allt står och faller med ledarskap. Utan ledarskap är varje organisation dömd att gå under. Även en lokal församling. Varje väckelse fordrar att det finns människor som vågar förändras, bryta ny mark, tro på framtiden, koppla med visionen, ödmjuka sig såpass att de vågar utvärderas och korrigeras. Kort och gott. Varje väckelse fordrar ledarskap.

Jag är av den åsikten att du kan leda. Varje människa kan i någon mån ta ett ansvar och leda någon närmre Jesus och till att bli en aktiv med-lem i den lokala kroppen (kyrkan). Ska vi kunna bli en större församling krävs det att vi leder. Ledare är man för att folk följer. Är det någonting som jag letar med ljus och lykta efter så är det människor som vill gå den andra milen. Som vill formas till ledare i Guds rike. Är du en sådan, så uppmärksamma din hemgruppsledare på det, eller mig för den delen. Vi ska ge tid och kraft för din tillväxt.  Något som är fantastiskt med mogna ledare är att de formar ledare av sina efterföljare. Så skapas en väldig multiplikation. Här några tankar till dig som vill utöva ledarskap.

1) Gör inte bara saker rätt, utan gör rätt saker!
Bill Hybels lär ha sagt att en pastor bör lägga 50% av tiden på att själv utvecklas, 25% på att utveckla nya ledare och 25% på att leda operativt.

2) Prioritera inte ditt schema, utan schemalägg dina prioriteringar. Värderingar är bara snack om du inte prioriterar dem.

3) Använd din utrustning för att utrusta, istället för att uppträda. Det gäller att arbeta på att man ska bli överflödig, snarare än efterfrågad.

4) Behandla folk som unika, inte lika. Man kan inte ta hänsyn till vad alla ska tycka om att man priviligerar någon.

5) Investera din tid istället för att spendera den.

6) Led med ett långsiktigt perspektiv.

7) Skapa plattformar och tillfällen för nya ledare.

Det ska bli mycket intressant att se hur Gilead Connect Church utvecklas  framöver. Må Gud vara med dem.

Författare

Kommentera