Individualismens naivitet

En av vår tids största utmaningar är den extrema individualismen. Den syns i politiken, den syns i ett sjunkande föreningsliv. Nyliberalism går framåt och socialismen bakåt. Ett nyliberalt paradigm är att alltid utgå från individen. Nyliberala företrädare som exempelvis Alexander Bard företräder individualism in absurdum. “Kom inte och moralisera!”, säger man. “Min kropp är min att bestämma över.”  Därför pläderar man exempelvis för en legalisering av prostitution och vissa narkotikaklassade droger. I moraliskt hänseende resonerar en nyliberal återigen helt utifrån individen. “Allt är okej så länge du väljer det själv och det inte skadar någon annan.”

Ett sådant resonemang är tomt och oförstående inför verkligheten. Låt mig precisera vad jag menar. Att tala om att “skada” förutsätter någon form av definition av mänskligt välbefinnande. Annars är det helt meningslöst och tomt att tala om “skada”. Ingen kan inverka skada på någon om inte det finns ett syfte för människan. Först när vi fastslagit detta och definierat vad ett mänskliga välbefinnande är kan vi tala om “skada”, då i bemärkelsen att någon hämmas eller förhindras att uppnå det önskade välbefinnandet.

 

Låt oss ta rökning som ett exempel. Den rökande personen kan ju definiera denna njutning som en del av det mänskliga välbefinnandet och påpeka att det inte är något omoraliskt med rökning, så länge det inte skadar någon annan. Problemet är att den människan lever i ett samhälle bland andra människor som delar på samma sjukvård. Rökare är överrepresenterade i sjukvården och kan möjligen överbelasta sjukvårdssystemet, vilket får till följd att andra människor blir utan eller får en sämre sjukvård. Den kollektiva aspekten kan alltså inte förbises.

Ett annat exempel som är aktuellt i vår tid. Är det omoraliskt att titta på pornografi i sin ensamhet? Vilken skada förorsakar det? På ett direkt kausalt sätt blir ju svaret: “ingen”. Ingen människa blir direkt skadad till följd av att du kollar på porr på datorn. Men: (1) genom ditt deltagande skapar du en marknad för porren. Det gäller även om du är obetalande, eftersom genom din internettrafik gör du så att den här industrin tjänar massvis av pengar på reklam. (2) Du, din människosyn och din sexualitet påverkas och blir del av en samhällelig social dynamik som är svår att definiera som konstruktiv. En social miljö där avhållsamhet är förlegat, fri sex alltid är önskvärt, och kvinnor fungerar som objekt för mäns lustar. Detta är ju ett samhälle som de flesta inte skulle se som önskvärt.

Det blir därför naivt, trångsynt och kortsiktigt att bara tänka utifrån individen. Verkligheten är till sitt väsen relationell. Vi väljer aldrig något helt själva. Vårt medvetande och våra val är situerade i ett sammanhang: en familj, en yrkesroll, en social tillhörighet, ett civilstånd, ett samhälle, en mänsklighet. Vi har alla blivit präglade och formade av den här tillhörigheten och de diskussioner som där dryftas och de värderingar som där lyfts. Ingen är ett “autonomt subjekt” för att prata fackspråk. Vi hänger i hop med varandra i ett samhälle. En radikal individualism blundar för detta.

 

Författare

Kommentera