I nöd och lust?

Könsroller och jämställdhet är alltid aktuella frågor eftersom det rör vår könsidentiet och i vilken grad den påverkar vårt välbefinnande och vår möjlighet att förverkliga oss själva som män och kvinnor. Det finns tre huvudståndpunkter för hur manligt och kvinnligt förhåller sig till varandra och hur de borde förhålla sig till varandra. Jag förenklar och generaliserar en del nu när jag i korthet sammanfattar dessa. Det är den tredje som jag själv förespråkar.

1. Chauvenism

Här förhärligas mannen på bekostnad av kvinnan. Hon är en “ofullständig man” som det hette under Antiken. Det manliga idealet av styrka prioriteras framför kvinnliga egenskaper som att vara mer omvårdande, känslosam och öppen.

2. Feminism

Det finns olika varianter av detta – allt från de som menar att det inte är någon skillnad mellan män och kvinnor utan vissa biologiska olikheter. “Kön är medfött, men genus socialt betingat”, säger man. Men sedan finns de också feminister som erkänner det feminina som en idé och sedan menar att dess uppsättning av egenskaper är mer sublima än de manliga. Därmed är det dags för Hennes återkomst, gärna på bekostnad av honom.

 

3. Komplementarism

Mannen och kvinnan är skapade av Gud till hans avbild och likhet. Det betyder att deras olikheter inte påverkar deras värde, utan DET FINNS EN GUDOMLIG POÄNG med deras olikheter. Det är när dessa fungerar sida vid sida tillsammans som de återspeglar Gud på ett mer fullödigt sätt. Det tragiska med livet utan Gud är att könens olikheter offta har kommit att stå i ett konkurrensförhållande mot varandra, ofta med kvinnan som förlorare, då hon är skörare och svagare. Ofta har detta lett till förakt och strid mellan könen. I en komplementaristisk hållning, byggt på Jesus Kristus, kommer könen att betjäna varandra och stärka varandra. Det är detta som är tanken med det äktenskap som Gud har instiftat – mellan en man och en kvinna.

Vi kommer tala en hel del om det här framöver. Om relationer. Om könsroller. Om att omfamna den Andre, den som är olik en själv. Om äktenskap; om det finns en hemlighet med äktenskapet är det sannerligen sant att de allra flesta idag har undgått den hemligheten. Om sex. I ett översexualiserat samhälle MÅSTE kyrkan tala mycket om sex. Varför? Tja Gud lät en hel bok i Bibeln (Höga Visan) handla om den erotiska kärleken mellan ett brudpar.

Den 28 april kl 11:00 inleder jag predikoserien I NÖD OCH LUST – en serie om äktenskap, relationer och sex. Du tittar väl in?

Författare

Kommentera