Hjälpa muslimer att finna Jesus

Det är vanligt idag – berättelser om genuina muslimer som letar efter Allahs nåd och finner Jesus. Som kristna är det vår skyldighet att visa muslimer kärlek. Gud älskar dem. Jesus dog för dem. Jesus lever för att söka upp dem och frälsa dem. Vi ska betjäna och älska muslimer innan de konverterar och även om de aldrig konverterar. Men. Att inte våga berätta om vår Herre och frälsare på grund av rädsla för samhällets påtryckningar eller för att någon kan känna sig “kränkt” och trampad på tårna – det är att förneka Jesu uppdrag och att ställa sig vid sidan av det hans hjärta brinner för.

“Låt oss i kärlek hålla fast vid sanningen”, skriver Paulus (Ef 4:15). Det ska vara vår hållning här i Västkustkyrkan när vi arbetar med olika kulturer, etniciteter och religiösa uppfattningar.

Här finner du två länkar som erbjuder bibelordet online på en mängd olika språk. Kopiera, skriv ut och dela din tro.

Unbound Bible
Word Project

Gustaf

Författare

Kommentera