Har Gud fått ungar?

Jag hamnade i diskussion med en medlem efter min predikan i söndags om att identifiera Jesus med Gud.  Vederbörande menade att man inte alls borde predika så. Hur kan Jesus sägas vara Gud när han uttryckligen i evangelierna säger att han gör det Fadern vill och ber till sin Fader osv? Jag tänkte försöka reda ut begreppen här lite. Det blir lätt lite förvirrat här när vi kristna talar om treenheten. Vi säger att Jesus är Guds Son. What? Var han inte Gud nyss, frågar någon. En muslim tar steget tillbaka och utbrister med avsmak ”nej, nej, nej, Gud har inga ungar”! Så, hur ska man se på detta egentligen.

JESUS som Gud

Att Jesus är Gud, det tillhör grunden i den bibliska tron. Vi kristna menar att man inte ska tillbe (dvs hylla, ge sig till) någon annan än skaparen, den Evige, dvs. Gud. Att Kyrkan alltid har tillbett Jesus Kristus innebär att den ser honom som Gud. Men varför?

A)     Skapelseberättelsen gör klart att Gud är flera personer i en enhet. Gud sa, ”Låt ossskapa människor till vår avbild…”

B)      Johannesevangeliets början talar om ”Ordet” som fanns i början, innan skapelsen, var intill Gud och var Gud. Detta ”Ordet ” redan i vers 18 som Jesus från Nasaret.

C)      Lärjungen Thomas (som kallats tvivlaren)får se den uppståndne Jesus (Joh 20:28) och tillber honom med orden ”Min Herre och min Gud.”

D)     Paulus skriver (Filipperbrevet 2) om hur Jesus var Gud men valde att ”tömma” sig på sin gudom och inte leva i egenskap av Gud här på jorden, utan leva som en människa underordnad och lydig ända till döden på korset.

E)      Ljungfru Maria fick änglabesök och det sades att barnet skulle kallas helig och Guds Son. Hon skulle bli gravid innan hon och Josef gift sig och haft samlag, barnet skulle bli till genom den helige Ande och vara unikt.

Här var några axplock från Bibeln som pekar på hur Jesus identifieras med det gudomliga. Han är alltså inte helt identisk med Fadern, men han är inte skapad, utan har funnits i evighet vid sidan av Fadern och den helige Ande. Han är identisk med den gudomlige Sonen och till sin natur ett med Gudomen. Sann Gud och (sedan år 0) också sann människa.

När vi alltså kallar honom Guds Son och muslimen ryggar tillbaka har han missförstått innebörden av begreppet. ”Guds Son” betyder inte att Fadern hittat en hustru, haft sex och fått barn. Begreppet står alltså inte för en händelse när Gud fick barn, utan istället för ett evigt förhållande. ”Född av Fadern före all tid” som det heter i en av de klassiska trosbekännelserna betecknar deras förhållande av evighet. Det jag skapar kan aldrig bli identiskt till sin natur med mig. Det kan bli en vacker tavla, skulptur eller en hitlåt. Men det jag (mest min hustru då) föder, det blir av samma art som oss själva, dvs en människa. Så tror vi kristna om förhållandet mellan Fadern och Sonen.

All ära till Fadern, Sonen och den helige Ande, så som det var av begynnelsen, nu är och skalla vara.

Författare

Kommentera