GENEROSITET

Det andra ordet på G som är grundläggande och omistligt i vår kyrkas kultur är “generositet”.

Johannes evangelium, kapitel 3, vers 16, brukar ofta kallas ”lilla Bibeln”. Detta uttryck kommer av att man menar att den versen liksom sammanfattar vad hela Bibeln vill säga, från första till sista pärm. Såhär lyder versen: ”Ty så älskade Gud världen att han gav den sin ende Son, för att var och en som tror på honom inte ska gå under, utan ha ett evigt liv.”

”Lilla Bibelns” bärande tanke handlar om generositet. Gud älskade, så han gav. Samma är sant om honom idag. Han älskar – och ger igen och igen och igen…Generositet är liksom kärlekens kärna. Vill du odla kärlek till någon, träna dig då i att ge av dig själv, dina resurser, dina pengar, din tid

Eftersom generositeten är kärlekens hjärtslag, är den också en grundläggande beståndsdel i alla goda relationer. Vi odlar goda relationer genom att träna oss i generositet gentemot den andre. Just det, träna. Det räcker inte med att be Gud att ge mig generositet, jag måste agera utifrån min tro på att Gud vill vara generös, inte bara mot mig, utan genom mig. När jag gör detta formas jag till en mer generös människa. Egocentrismen får sig en rejäl omgång.

När vi agerar osjälviskt gentemot någon lockar detta fram generositet hos den vi betjänar. Detta är det ljuvliga med generositeten. Den smittar. Välj därför att vara en kulturbärare. Agera generöst och du ska se att andra börjar respondera positivt på det. Du utsätter hela din omgivning för din påverkan. Låt denna påverkan vara genomsyrad av generositet.

Är du en ledare blir detta än viktigare och tydligare. Du kanske tycker att de som du leder är småaktiga och tjurskalliga. Fråga dig då hur du själv är. Risken finns att du har multiplicerat din egen attityd in i dem du leder. Det är lätt att se andras brister, men svårare att se sina egna. Där får vi följa Michael Jacksons råd: “I’m starting with the man in the mirror”.

Be därför några ärliga vänner säga det rakt ut. Fråga dem: ”Upplever ni mig som generös? Är jag sniken och småaktig? Hur yttrar det sig?”  Fråga dig själv: “Är jag en generös ledare, en som släpper fram andra människor?” “Ser jag ofta andra som ett hot eller en tillgång?”

 

Vågar du ställa sådana frågor?

Författare

Kommentera