VÄLKOMMEN PÅ SPRÅKCAFÉ!

VÄLKOMMEN PÅ SPRÅKCAFÉ!

När? Torsdagar 19.00-20.30

För vem? För dig som på ett roligt sätt och i en härlig gemenskap vill lära dig mer av det svenska språket. Om du kan ett eller hundra svenska ord spelar ingen roll, vi välkomnar dig precis som du är.

Vad gör vi? Kvällen börjar med att fika på något riktigt mumsigt innan vi leker några lekar tillsammans. Vi försöker att prata svenska så långt det går men tar till engelskan eller kommunicerar på annat sätt om det behövs. Vi vill att alla ska få känna sig delaktiga. Efter leken brukar vi sätta oss i par och läsa högt ur en bok på svenska eller, om vi inte är känner för att läsa, bara sitta och samtala.

 

Låter detta som något för dig? Vill du lära dig mer svenska eller kanske mest komma för gemenskapens skull? Är du fikasugen? Du är varmt välkommen!

Vi bjuder på fikat!

___________________________________________________________________________________________________

WELCOME TO LANGUAGECAFÉ

When? Thursdays 19:00 to 8:30 p.m.

For who? For those who wants to learn more of the Swedish language in a fun way along with lovely friends. It does not matter if you know one or hundred Swedish words, we welcome you as you are.

What do we do? The evening begins with coffee before we play a few games together. We try to speak Swedish as far as it goes but speak English or communicate in other ways if needed. We want everyone to feel involved. After the game, we usually sit down in pairs and read from a book in Swedish or, if we do not feel like reading, just sit and talk to each other.

Is this something for you? Do you want to learn Swedish or just come to hang out?  Do you want some coffee? You are very welcome!

By the way, the coffee is for free!