Frihetens gudomliga syfte

Jag älskar filmen Braveheart! Fler med mig har förmodligen blivit mäkta imponerade av William Wallace och hans kamp för frihet. Avrättningsscenen är filmens slut tillika kulmen. Bödlarna tror att han ska be om nåd när han torterad ligger där och flämtar. De böjer sig fram för att lyssna. Och då kommer ropet: FREEDOM! Och man hugger huvudet av honom.

Alla älskar frihet men vad är dess poäng och syfte? Är det möjligheten att göra det jag vill? Förmodligen håller många sig med en sådan definition. Om frihet innebär att jag kan göra det jag vill, då innebär det att alla hinder som står ivägen för det jag vill bör röjas ur min väg. Om brist på pengar utgör min frihets fiende, då behöver jag bli rikare. Blir jag befordrad på jobbet och därmed får mer makt ökar mitt mått av frihet eftersom jag då kan styra omständigheterna mer på jobbet. Det blir som jag vill. Är inte detta en av anledningarna till varför makten så ofta lockar oss? Den ger oss frihet från att behöva böja oss under den andre. Vi vill vara fria.

Men friheten är inte tänkt att stå ensam; den är inte sitt eget syfte. Det finns ett gudomligt syfte med den frihet som blivit dig och mig givna. För så är det – friheten är en gåva från Gud. Paulus talar i Galaterbrevet 5 om detta gudomliga syfte med friheten och hur den kan uttryckas på ett sätt som gör att den förblir och förmeras i våra liv.

“Ni är kallade till frihet, bröder. Använd bara inte friheten så att den onda naturen får något tillfälle, utan tjäna varandra i kärlek.Ty hela lagen är uppfylld i detta enda budord: Du skall älska din nästa som dig själv. Men om ni biter och sliter i varandra, se då till att ni inte blir uppslukade av varandra.” (Gal 5:13-15)

Att frikoppla friheten från dess givare (Gud) och göra den till sitt eget mål centrerad kring en själv är att bedra sig själv. Detta är den mörka sidan av friheten, att ge den onda naturen tillfällen. Då blir alla andra snart hot mot mitt ego och detta missbruk av friheten kan med ett ord kallas synd. Luther menade att “synd är att vara inkrökt i sig själv”. Paulus avslöjar här den andra vägen och vad som verkligen är frihetens gudomliga syfte: att tjäna andra i kärlek.En fråga att ställa sig själv är om man använder sin frihet för andras väl. Är du full av kärlek till andra eller har du stannat vid världens substitut som kallas tolerans? De kommande verserna i Galaterbrevet ger oss två listor. Den ena räknar upp de gärningar som den som missbrukar friheten kommer att uppvisa. Den andra är en lista om Andens frukt. Att vandra i  Anden är att leva för andra. Då blir det bibelordet verklighet såväl i ditt inre som i din omgivning: “Där Herrens Ande är, där är frihet!

Författare

Kommentera