En assisterande pastor i Västkustkyrkan

makset

Det är en stor glädje att få presentera att Makset Djabbarbergenov kommer att anställas i Västkustkyrkan under januari – mars månad (i första skedet) som assisterande pastor. Makset anställs på ett s.k. instegsjobb där Arbetsförmedlingen subventionerar tjänsten till den allra största delen.

Vi är många som känner Maksets kvaliteter, pastorala erfarenheter och hans tjänande hjärta. Vi är också många som känner till det senaste halvårets tuffa situation med honom stationerad i Ed. Denna lösning blir avsevärt bättre för Makset och hela familjen, men det är inte  bara ett socialt projekt som Västkustkyrkan tar sig an. Vi i styrelsen är eniga och helt övertygade om att detta blir till stor välsignelse för församlingen, särskilt i den tid vi nu står i, där vi betjänar många immigranter och flyktingar.

Av olika skäl blev det nödvändigt med hastigt beslut, varför vi tagit oss friheten att besluta om detta utan att samla och konsultera församlingen. Alla vi pratat med hittills har emellertid varit mycket positiva och uppmuntrat oss att gå vidare med detta. Det gäller ju endast till 31 mars i första läget. Under våren kommer vi att be, fundera och samla församlingen för att se om och hur vi ska gå vidare med Maksets tjänst.

Vi kommer mer konkret att informera församlingen om det ekonomiska åtagandets storlek nu på söndag direkt efter gudstjänstens slut.

Gustaf

Författare

2 kommentarer

  1. Daniel - december 19, 2014

    Yes, kommer bli bra detta!

  2. Eva Persson - december 19, 2014

    Åh, så bra! Det gör mig jätteglad! Vilken tillgång för församlingen

Kommentera