Ekumenisk gudstjänst

“Vad begär Gud av oss?” Ja det är frågeställningen som jag har inbjudits att tala kring under morgondagens ekumeniska gudstjänst 18:30 i Strömstad kyrka. Vi Västkustkyrkan har varit dåliga på att pålysa det i veckan, men jag skriver det i alla fall här. Vore trevligt om det kom några från oss i morgon. Ska ni samlas med er smågrupp i morgon kunde det ju vara idé att komma tillsammans. Temat för dagen kanske känns pessimistiskt, men jag lovar att det kommer bli till uppbyggelse.

Författare

Kommentera