Du är aldrig bättre än ditt senaste gig!

Du är aldrig bättre än ditt senaste gig!

Rubriken är en devis hämtad från artisternas värld. Artistens varumärke är en skör färskvara. Han eller hon måste förvalta varje gig och leverera energi och excellens. Det finns inte rum för plastiga intervjuer eller ointressanta konserter. Ingen kan luta sig mot gamla meriter.

Detta är också sant i det kristna livet. Det förflutna kan lätt lägga sordin på entusiasmen och viljan att sträcka sig in i framtiden. När det är sagt går tankarna lätt till sår och misslyckanden. Och det är ju sant att dessa ofta blir stora hinder för oss. Men ofta kan tidigare framgångar och segrar vara väl så farliga. En tår i ögonvrån när vi tänker på hur bra det var då, hur lyckliga vi var då och hur vinden blåste hårt i seglen. Nostalgin tränger lätt på och vi fryser fast i utvecklingen.

Då behöver vi lära av artisternas måtto. Vi är aldrig bättre än vårt senaste gig. De tankar du tänkt idag, de handlingar du gjort och de mål du satt – de utgör verkligheten just nu. Vi människor är ibland som besatta av att jämföra oss med varandra och då gör vi det främst utifrån vad vi har uträttat och var vi befinner oss i livet. Det kan gälla karriär, familj eller andlig mognad. Ibland tror jag att vi inte skulle fokusera fullt så mycket på var vi befinner oss, utan hur vår riktning är för närvarande. Vart är du på väg, sett till dagens prioriteringar, dagens värderingar och dagens målsättningar? Det är en relevant fråga.

Det var bara bättre förr, för den som har slutat blicka in i framtiden.

Författare

Kommentera