Uncategorized

Sola Gratia

Sola Gratia betyder “av nåd allena”. Att bli kristen, frälst, pånyttfödd, omvänd (Bibeln har många namn på den förvandling som sker) är ingenting en människa kan uträtta. Det finns lika lite möjlighet att frälsa sig själv som att lyfta sig själv i håret. Det har att göra med att själva…

läs mer →