ledarskap

Herdeskap

I flera år nu har vi minst en gång i månaden fört ett samtal i Västkustkyrkan om ledarskap. Vi började med ledarskap i allmänna termer och har sakta men säkert rört oss mot att tala om det specifikt kristna ledarskapet. Hur bör en församling ledas? Vad kännetecknar en kristen ledare?…

läs mer →

Synd och församlingen II

Församlingen är Kristi kropp, en organism in i vilken han har ingjutit sin helige Ande för att den ska kunna gestalta och kommunicera Kristus till omvärlden. Eftersom församlingen är Kristi kropp vill vi naturligtvis höra vad han hade att säga angående synder som begås i hans församling. “15 Om din…

läs mer →

Synd och församlingen

Det är ingen nyhet att detta är ett högaktuellt men ofta förtiget ämne i kyrkor i allmänhet och hos oss i Västkustkyrkan. En församling är en skara människor som lever i en gemenskap med Kristus i centrum, en gemenskap som hyllar Jesus, följer Jesus och söker gestalta Jesus för sin…

läs mer →

Nordisk ledarkonferens

Lagom till gudstjänsten i söndags kom jag och Maria hem från Salt & Light’s nordiska ledarkonferens i Västerås. Från oss i VKK var också Richard Benny, Daniel Coster, Mattias Olsson och Makhset Djabbarbergenov. Jag har inte hunnit sitta ner med alla dessa bröder och gå igenom vad som gett dem…

läs mer →

När det är dött i teamet

Ögon som rullar, eller tittar ner i marken. Gäspningar, ointresse och en rörande tystnad så fort någon försöker få feedback. Har du varit med i ett team någon gång som helt enkelt inte fungerade? Försökte man adressera problemet tittade folk förvånat på en. “Men vi har det väl bra här?”…

läs mer →

Påsken och makten

Begäret efter styrka, autonomi och makt finns hos oss alla. Exempelvis är det vanligt att man möter de som gärna vill vara ledare och hävdar sin plattform av inflytande, fast andra runtomkring inte alls är intresserade av att lyssna och följa. När andra distanserar sig eller inte ids följa blir…

läs mer →

Ledare för ledare…

I går var jag i Göteborg. Familjen följde med och tillbringade större delen av dagen i Kärra, där vi bott i 7 år. De umgicks med grannar och besökte Levis och Lydias gamla förskola. Själv hade jag ett par möten inbokade, bland annat en lunch med Anders Olsson. Det var…

läs mer →

Karaktär och begär

I föregående artikel av Peter Halldorf nämner han i förbifarten att man under antiken såg på karaktär som en människas förhållande till sina begär. Intressant. Det innebär alltså att det inte är närvaron eller frånvaron av olika begär som konstituerar min karaktär utan mitt förhållande till de befintliga begären. Detta är huvudet…

läs mer →
1 av 2
12