Könsroller

I nöd och lust?

Könsroller och jämställdhet är alltid aktuella frågor eftersom det rör vår könsidentiet och i vilken grad den påverkar vårt välbefinnande och vår möjlighet att förverkliga oss själva som män och kvinnor. Det finns tre huvudståndpunkter för hur manligt och kvinnligt förhåller sig till varandra och hur de borde förhålla sig…

läs mer →

Ny predikoserie i vår

I vår kommer vi ge oss i kast med en ny spännande predikoserie. Ämnena är lika hett som det är aktuellt. Av bilden ovan kan ni säkert lista ut vad det handlar om. “Till man och kvinna skapade han dem” heter det i skriften. Tråkigt nog har manlighet och kvinnlighet…

läs mer →