“Beauty for ashes” – Jesaja 61:3

Förra torsdagen då vi planerade och bad inför kvällens språkcafé, fick vi en fantastisk uppmuntran från Gud, genom Hans ord i Jesaja bok, kapitel 61. Efter att vi hade varit enade i bön en stund för vår församling, vår stad och våra nysvenskar, läste vi Jesaja kapitel 61. Vi blev så tagna av innehållet att vi läste hela kapitlet ännu en gång, högt. Ju mer vi läste, ju starkare blev dessa ord för oss. När vi läst färdigt var vi alla rörda till tårar. Detta kapitel var så rakt in i vår situation för oss som församling och vi blev övertygade om att Gud lovar oss en ny tid med “glädjens olja istället för sorg”, “lovprisning istället för en modfälld ande” (vers 3). Vi kom överens om att läsa detta kapitel varje dag och att proklamera dessa löften över vår församling och vår stad (vers 3 och vers 7) samt över våra nysvenskar (vers 5). Jag vill verkligen anbefalla er som läser detta att läsa Jesaja 61. Det är mycket trosstärkande!

“Jag glädjer mig storligen i Herren” (vers 10)

/Arlette

Författare

Kommentera