Posts by: Gustaf Henriksson

“Böneår”

  Mot slutet av förra året fick jag en återkommande känsla av bönens viktiga roll för vår församlings fortsatta utveckling och tillväxt. Västkustkyrkan befinner sig i en förnyelsetid och vi gör mycket positivt. Kontaktnätet är breddat och vi betjänar människor socialt. Nästan varje söndag möter vi nya bekantskaper i gudstjänsterna….

läs mer →

En assisterande pastor i Västkustkyrkan

Det är en stor glädje att få presentera att Makset Djabbarbergenov kommer att anställas i Västkustkyrkan under januari – mars månad (i första skedet) som assisterande pastor. Makset anställs på ett s.k. instegsjobb där Arbetsförmedlingen subventionerar tjänsten till den allra största delen. Vi är många som känner Maksets kvaliteter, pastorala…

läs mer →

Slumrande blogg

Min blogg har gått i vinteride. Det vore synd att säga annat. Beklagar till alla trogna läsare. Jag behöver bli bättre på att schemalägga skrivtid för att det ska bli av. Pastorsyrket är mycket. Men det är definitivt inte sysslolöshet. Förresten, kära församlingsmedlemmar, ni får jättegärna höra av er till…

läs mer →

Hjälpa muslimer att finna Jesus

Det är vanligt idag – berättelser om genuina muslimer som letar efter Allahs nåd och finner Jesus. Som kristna är det vår skyldighet att visa muslimer kärlek. Gud älskar dem. Jesus dog för dem. Jesus lever för att söka upp dem och frälsa dem. Vi ska betjäna och älska muslimer…

läs mer →

Vad bygger du?

“Om inte Herren bygger huset, så arbetar de förgäves som bygger på det. OM Herren inte bevarar staden, så vakar väktaren förgäves. Förgäves står ni tidigt upp och går sent till vila för att äta ert bröd med vedermöda. Detta ger han åt sina vänner medan de sover…” Ps 127:1-2…

läs mer →

I Dallas

Jag skriver detta från USA:s femte största stad, Dallas, och Gateway Community Church’s huvudkontor. Min resa hit i tjänsten har varit planerad sedan årsskiftet och det känns verkligen spännande. Varför just Dallas och varför just Gateway? Det finns några skäl till det. Gateway är en av USA:s snabbast växande kyrkor….

läs mer →

Katolik eller protestant

BEHÖVS EN REFORMATION? Klicka på länken och avnjut en seminariedag om reformation och katolska kyrkan som SEA (Svenska Evangelia Alliansen) anordnade i sommar. Medverkande: Stefan Gustavsson, Magnus Persson, Ander Aborelius m.fl.

läs mer →

Nya teamare till Västkustkyrkan!

Efter varmaste sommaren i mannaminne har många börjat jobba. Men även om vardagen börjar dra igång igen är ju sommaren alltid lite längre här i Strömstad. Havet är rejält uppvärmt och vi lär ju kunna bada stor del av september utan att frysa. Gott att ha havet inpå knuten. Vad…

läs mer →

Soli Deo Gloria

Den femte av de reformatoriska solarna är Soli Deo Gloria, endast Gud tillhör äran. Detta motto, förkortat med de tre bokstäverna S.D.G. återfinns exempelvis på den berömde kompositören Johann Sebastian Bachs verk. Han ville så markera att hans mästerverk bar ett övergripande syfte – att ära Gud. Det finns inget gott en…

läs mer →

Sola Fide

Om Gud har gjort allt färdigt för mig genom Jesus så att jag kan få leva ett liv med och för honom, vad är då mitt gensvar? Mitt gensvar är detsamma som Gud har velat ha av av människan i alla tider. För över 4000 år sedan slöt Gud ett…

läs mer →
2 av 27
123456