AKTUELLT

AKTUELLT

 Söndag 7/1 – Gudstjänst kl. 11. “Gästfriheten som ett nådemedel”

Förkunnare: Gustaf Henriksson

Söndag 14/1 – Gästfrihet, del II

Förkunnare: Christer Saltell

Lördag 20/1 – Sisters, kl. 11-16 “Jesus och Kvinnorna”

Gästtalare: Amanda Göransson

Söndag 21/1 kl. 11:00– Gudstjänst, “Guds och ditt hjärta för gästfrihet”

Förkunnare: Amanda Göransson