AKTUELLT

feb-mars

23 feb, kl. 11, GUDSTJÄNST (Gustaf H.)

1 mars kl. 11 GUDSTJÄNST (Max A.)

8 mars kl 11 GUDSTJÄNST (Dan Blessed, Uddevalla)
Dop under gudstjänsten

15 mars kl. 11 GUDSTJÄNST (Gustaf H.)
ÅRSMÖTE EFTERÅT

22 mars kl. 11 GUDSTJÄNST (Fredrik Jennerhav, Uddevalla)

29 mars kl. 11 GUDSTJÄNST (Batyr Nursen)