AKTUELLT

MAJ

Alphas bönekurs, torsdagar kl. 18:30 hela maj

Sön 5 maj – Gudstjänst kl. 11. “Din kärlek är ljuvare än vin” – om eros i Höga Visan, Gustaf H. (Möte om församlingsutveckling efteråt)

Sön 12 maj – Gudstjänst kl. 11, Makset D.

Sön 19 maj – Gudstjänst med vittnesbörd av olika medlemmar

Sön 26 maj – Gudstjänst, “Löftet och lagen”, Gustaf H.