AKTUELLT

AKTUELLT

Från den 10 september jobbar vi med våra kärnvärden!

Söndag 22/10 kl. 11:00– Gudstjänst,” Generositet”

 

Söndag 29/10 kl. 11:00– Gudstjänst, ”Generositet”

Förkunnare: Makset Djabbarbergenov

Söndag 5/11 kl. 11:00– Gudstjänst ”Generositet”

Förkunnare: Gustaf Henriksson

Söndag 12/11 kl. 11:00- Gudstjänst ”Generositet”

Förkunnare: Gustaf Henriksson

Söndag 19/11. kl 11:00- Gudstjänst ”Generositet”

Förkunnare: Arlette Lacabanne