3G – Kultur

Kultur. Ordet betyder ”odling” och det används på olika sätt, på makronivå globalt och i samhället, på mikronivå i exempelvis en familj.

Ett sätt att tala om kultur är som en sorts miljö i en organisation. En miljö som är konstituerad av värderingar. Varje organisation har en kultur – vissa värderingar och handlingsmönster som präglar dess verksamheter och relationer. Kulturen kan vara odefinierad, det vill säga lämnad åt slumpen. Då lämnas kulturskapandet över till individer som är mer dominant lagda och får andra att dansa efter deras pipa. En god organisation har ett ledarskap som designar kulturen och exemplifierar den. Vi är en kyrka. Vår främsta ledare är inte jag som pastor, eller församlingsledningen. Jag och församlingsledningen är bara den verklige Ledarens förlängda arm här i Strömstad. Den verkliga ledaren heter Jesus Kristus. Kulturen ska alltså vara designad och exemplifierad av Kristus själv.

Vi vill se en kultur växa fram i vår kyrka där tre nyckelord (som råkar börja på bokstaven G) är essentiella. En 3G-kultur, alltså. 😉 Dessa tre ingredienser ska jag skriva lite om här den nästkommande veckan. Vi ses då.

Författare

Kommentera